Zásahová jednotka

Požár 3.8.2013

03.08.2013 16:38
Dne 3.8. v 16:38 byl při přípravě noční soutěže zpozorován požár strniště, jednotka vyjela k zásahu v 16:42, požár byl do příjezdu jednotek s cisternovýmí automobily hašený politím vodou rozstřikovanou z fekálu (p. Břinek) a jednoduchými prostředky (hrábě a lopaty). Požár zasáhl lesík "Na Výhoně",...