Připomeňme si několik Jamolských milníků podle Hasičské kroniky, kterou sepsal starosta České ústřední jednoty hasičské – markrabství moravské pan Titus Krška v roce 1898.

  • zakladatelem v roce 1896 bylo představenstvo obce s místním panem nadučitelem Čeňkem.
  • prvním starostou byl zvolen pan Ondřej Nečas a náčelníkem pan Václav Fiala – počet členů 17
  • ze sbírek a milodarů zakoupena ruční stříkačka, lezecký žebř a 150m hadic v úhrnné ceně 1000 zlatých.
  • v roce 1908 postavena Hasičská zbrojnice mezi domy č. p. 9a 10.
  • v roce 1929 byla upravena stříkačka, kde motor poháněl páky.
  • v roce 1948 nastudována a s velkým úspěchem hrána divadelní hra „Obětován“.
  • v letech 1952–1959 dohotovena kameno-betonová nádrž – tzv. Splávek a rozšířila se Hasičská zbrojnice
  • v roce 1967 byl Splávek zakrytý betonovou deskou, vznikla nynější podzení požární nádrž

V současnosti má sbor 44 členů dospělých a 14 mladých hasičů . Vybaven je požárním vozem DA L1Z, stříkačkou PS 12 a dalším obvyklým drobným hasičským vybavením. Zásahová jednotka má 10 členů. Starostou sboru je od roku 1992 pan Jan Matějka. 
Pod jeho vedením se věnuje velká péče hasičskému žactvu. Mladí hasiči se s úspěchem zúčastňují soutěží v okrese Znojmo. Se ctí se Dobrovolný hasičský sbor vypořádal s organizací 3 ročníků okresního kola hry Plamen. 
Spolupráce vedení obce s představiteli vedení Dobrovolného hasičského sboru je myslím prospěšná obou stranám.Organizace a uspořádání různých soutěží pro mládež, sběr železného šrotu na jedné straně a zabezpečení technického vybavení sboru na straně druhé.

Historie projektu

Hledáme staré fotografie do fotogalerie, pokud máte obavu že foto nevrátím oskenuji je na počkání a hned si je odnesete, nebo můžete oskenovat a poslat na kontaktní email sdh.jamolice@seznam.cz  k fotkám na webu je možné napsat krátký komentář (kdo a co na fotce je atd.).