Požár 3.8.2013

03.08.2013 16:38

Dne 3.8. v 16:38 byl při přípravě noční soutěže zpozorován požár strniště, jednotka vyjela k zásahu v 16:42, požár byl do příjezdu jednotek s cisternovýmí automobily hašený politím vodou rozstřikovanou z fekálu (p. Břinek) a jednoduchými prostředky (hrábě a lopaty). Požár zasáhl lesík "Na Výhoně", zde nebylo možné použít jednoduché prostředky ani fekál vzhledem k velkému žáru, množství hořící suché trávy a neprůjezdnému terénu. Hašení lesíka bylo prováděno vodními děly z CAS, poté dohašení vysokotlakými proudnicemi. Na hašení vznikajících nových ohnisek od odletující suché trávy se podíleli i občané Jamolic. Plocha zasažená požárem byla oborána, bylo zabráněno rozšíření do nesklizené části pole, na další sklizené pole přes silnici a směrem k obci. Bylo zřízeno čerpací stanoviště pro plnění cisteren u požární nádrže v Jamolicích, z nádrží bylo odčerpáno cca 25m3 vody. Zásah byl ukončen v 19:50.